Disclaimer

Disclaimer Shop

Onze website wordt continue bijgehouden en geoptimaliseerd. Toch is het mogelijk dat de informatie of prijzen die op Noppies.com of in onze communicatie-uitingen worden gecommuniceerd onvolledig dan wel onjuist zijn.

Toch is het mogelijk dat de informatie of prijzen die op Noppies.com of in onze communicatie-uitingen worden gecommuniceerd onvolledig dan wel onjuist zijn." aanvullen met de volgende zin: "Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke type- of schrijffouten.

Copyright

Niets van Noppies.com mag zomaar worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Noppies. Dit geldt voor druk, fotokopie, microfilm, of welke wijze dan ook.

 

e-mail disclaimer

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk of persoonlijk zijn en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, mag u onder geen enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit bericht onbedoeld ontvangen heeft, wilt u dan dit bericht aan de afzender retourneren en het van uw computer(s) verwijderen. Nine & Co. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie. Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


e-mail disclaimer (English)

The content of this message may be confidential or personal and is only intended for the addressee. If you are not the addressee, you may under no circumstances publish the message or distribute it or multiply it in any way whatsoever. If you have received this message inadvertently, please send this message to the sender and delete it from your computer (s). Nine & Co. excludes any liability arising from the electronic transmission of information. No rights can be derived from the contents of this e-mail and any attachments, unless explicitly agreed otherwise in writing.