Actievoorwaarden

Bij Noppies vind je regelmatig leuke acties. Op deze pagina kan je de actievoorwaarden vinden die bij de desbetreffende actie horen.

Op dit moment zijn er geen lopende acties.

Acties

 • Actievoorwaarden Materntiy Giveaway

  Algemeen

  1.1 Deze actie is georganiseerd door Noppies, gevestigd te Poseidonweg 17 in Lelystad, hierna aangeduid als "de Organisator".

  1.2 Deelname aan de actie is onderworpen aan deze actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de actie, stemt de deelnemer in met deze voorwaarden.

  Deelname

  2.1 De actie staat open voor alle personen die woonachtig zijn in Nederland en op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud zijn.

  2.2 Medewerkers van de Organisator en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

  2.3 Om deel te nemen aan de actie, moeten de deelnemers voldoen aan de volgende vereisten:

  a) Zwanger zijn of zwanger worden in de periode van 1 mei 2023 t/m 31 juli 2023.

  b) Zich inschrijven voor de actie door het invullen van een online inschrijvingsformulier, beschikbaar op de website van de Organisator.

  c) Alle vereiste informatie verstrekken, inclusief naam, adres, contactgegevens en uitgerekende bevallingsdatum.

  d) Zich aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief van Noppies. Het is ten alle tijde mogelijk om je hier ook weer voor af te melden.

  2.4 Deelname aan de actie is gratis en er is geen aankoopverplichting vereist.

  Actieperiode

  3.1 De actieperiode wordt gespecificeerd door de Organisator en is geldig van 1 juni 2023 tot 31 juli 2023.

  3.2 Inschrijvingen die buiten de actieperiode worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor het cadeau.

  Cadeau

  4.1 De Organisator zal een gratis cadeau verstrekken aan de deelnemers die voldoen aan de vereisten van deze actie.

  4.2 De aard van het cadeautje wordt bepaald door de Organisator en kan variëren gedurende de actieperiode.

  4.3 Het cadeautje is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen, ingewisseld voor contant geld of geruild tegen andere producten of diensten.

  4.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om het cadeautje te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig alternatief indien dit nodig is om redenen buiten de controle van de Organisator.

  Winnaarsselectie gratis shoptegoed en kennisgeving

  5.1 De winnaar wordt willekeurig geselecteerd uit alle geldige inschrijvingen die aan de vereisten voldoen. Alleen deelnemers die ten tijde van de loting nog mailbaar zijn door de Organisator maken kans op het gratis shoptegoed.

  5.2 De winnaar wordt binnen een redelijke termijn na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mailadres.

  5.3 Indien een winnaar niet binnen een bepaalde termijn reageert, behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere winnaar te selecteren.

  5.4 De beslissingen van de Organisator zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot de actie, inclusief de selectie van de winnaar.

  Gegevensbescherming

  6.1 De persoonlijke gegevens die de deelnemers verstrekken bij inschrijving worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van de Organisator.

  6.2 Door deel te nemen aan de actie stemmen de deelnemers ermee in dat hun persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor communicatie met betrekking tot de actie en het cadeautje.

  Aansprakelijkheid

  7.1 De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige technische fouten, defecten, vertragingen of andere problemen met betrekking tot computersystemen, netwerkverbindingen, internet of de website die de deelnemers kunnen beïnvloeden of hun inschrijvingen verhinderen of beperken.

  7.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt door de deelname aan de actie of door het gebruik van het cadeautje.

  7.3 De deelnemers nemen deel aan de actie op eigen risico.

  Wijzigingen en beëindiging van de actie

  8.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, indien dit noodzakelijk is om redenen buiten haar controle of als er sprake is van een overtreding van deze voorwaarden.

  8.2 In geval van beëindiging van de actie zal de Organisator redelijke inspanningen leveren om de deelnemers hiervan op de hoogte te stellen en reeds toegekende cadeautjes te verstrekken aan in aanmerking komende winnaars.