Disclaimer

Onze website wordt continue bijgehouden en geoptimaliseerd. Toch is het mogelijk dat de informatie of prijzen die op Noppies.com of in onze communicatie-uitingen worden gecommuniceerd onvolledig dan wel onjuist zijn. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke type- of schrijffouten.

 

Copyright

Niets van Noppies.com mag zomaar worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Noppies. Dit geldt voor druk, fotokopie, microfilm, of welke wijze dan ook.