samen voor verantwoorde fashion

Het bouwen van een Happy World begint bij jezelf. Naast onze productielanden, hebben we ook impact in Nederland en Europa: waar onze medewerkers, onze partners en ons warehouse en hoofdkantoor gevestigd zijn. We investeren in een duurzamere wereld samen met onze eigen mensen en (expertise) partners die ons ondersteunen bij alle keuzes die we maken.

Textiel Convenant

Om een duurzame productie verder te verankeren in onze bedrijfsvoering, zijn we lid van het Textiel Convenant. Een initiatief van de Nederlandse overheid om als sector gezamenlijk extra stappen te zetten in de verduurzaming van arbeidsomstandigheden en materialen. Door ons aan te sluiten bij dit convenant, kunnen we samenwerken op relevante projecten en initiatieven. Samen betekenen we meer voor de textielindustrie dan alleen.

MVO Nederland

Noppies is aangesloten bij MVO Nederland. Een organisatie die binnen vijftien sectoren bedrijven de kans biedt om samen stappen te zetten richting verantwoord ondernemerschap. Noppies is lid van de MVO werkgroep die kleinere spelers ondersteunt bij het halen van duurzame doelstellingen. In deze werkgroep deelt Noppies haar kennis en netwerk om anderen te helpen hun beleid te formuleren, finetunen en implementeren.

BSCI

Noppies is lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI steunt bedrijven bij het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden in de productieketen. BSCI biedt één gezamenlijke Code of Conduct en één manier van implementatie en controle. Bedrijven die zich aansluiten bij BSCI zijn ervan verzekerd dat productieketens die BSCI gecertificeerd zijn voldoen aan deze Code of Conduct. De organisatie brengt, samen met lokale agentschappen, regelmatig een bezoek aan onze leveranciers in Turkije, China en India.

MODINT

MODINT is dé ondernemersorganisatie in mode-, interieur- en textielbranche. De taak van MODINT is om samen met haar leden te zorgen voor een waardevolle toekomst. Door het organiseren van themabijeenkomsten, rondetafeldiscussies en online webinars kunnen leden, zoals Noppies, meepraten en meedenken over actuele onderwerpen in fashion.

Arisa

Arisa is een NGO in Nederland die bijdraagt aan het ondersteunen en beschermen van mensenrechten in Zuid-Azië, in samenwerking met lokale organisaties. De kennis van Arisa helpt ons in het richting geven aan ons beleid, en inzicht te laten groeien in (lokale) risico’s in onze productielanden