Disclaimer

DISCLAIMER

Onze website wordt continue bijgehouden en geoptimaliseerd. Toch is het mogelijk dat de informatie of prijzen die op Noppies.com of in onze communicatie-uitingen worden gecommuniceerd onvolledig dan wel onjuist zijn.

Noppies geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie; met inbegrip van prijs, productinformatie en productspecificaties.
Op alle artikelen en prijzen vermeld op Noppies.com geldt: prijswijzigingen onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt.

COPYRIGHT

Niets van Noppies.com mag zomaar worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Noppies. Dit geldt voor druk, fotokopie, microfilm, of welke wijze dan ook.